keskiviikko 3. kesäkuuta 2015

Liikuntataidoilla iloa liikkumiseen


Viime viikolla päästiin tositoimiin Liikunnan monilukutaito-projektin parissa. Kyseessä on kolmivuotinen pilottihanke, jonka tavoitteena on tukea lasten ja koko perheen arki- ja harrasteliikuntaa monilukutaitomenetelmän avulla. Tanssiurheiluseura TanssiDans on saanut valtionavustusta projektin toteuttamiseen. Projektissa ovat mukana Heikkilän koulu ja Jolkbyn päiväkoti.

Monilukutaito on uudistuvan perusopetuksen opetussuunnitelman keskeinen käsite, joka tarkoittaa monia erilaisia luku-, tuottamis- ja tulkitsemistaitoja. Perinteisen kirjoitetun tekstin rinnalla nykymaailmassa tarvitaan taitoa käsitellä myös äänellisiä, kuvallisia, painettuja, analogisia ja digitaalisia tekstejä. Tärkeiksi harjoiteltaviksi taidoiksi kirjoitetun tekstin lukutaidon lisäksi nousevat medialukutaito, kuvanlukutaito, numeraalinen/matemaattinen lukutaito ja digitaalinen lukutaito. Näitä taitoja harjoitellaan kaikissa peruskoulun oppiaineissa, myös liikunnassa.

Liikunnan määrän väheneminen ja yleiskunnon heikkeneminen huolestuttavat nykyaikana.  Jotta liikkuminen olisi mukavaa, on liikuntataitojen oltava riittävällä tasolla. Projektin tavoitteena on liikuntataitoja kehittämällä tuoda iloa liikkumiseen ja motivoida koko perhettä liikkumaan. Myös vanhemmille halutaan tarjota mukavia ja helppoja keinoja viettää aikaa liikkumalla yhdessä lasten kanssa.

Niina ja Johanna täyttivät Heikkilän koulun luokkahuoneen seinät eri värisin muistilapuin, joihin oli koottu projektin lähtökohdat. Vihreisiin lappuihin kirjattiin LIIKUNTATAIDOT, joita haluamme kehittää: tasapainotaidot, liikkumistaidot ja käsittelytaidot. Sinisiin lappuihin koottiin VÄLINEET, jotka meillä on käytössämme. Oransseihin lappuihin kirjattiin erilaiset YMPÄRISTÖT, joissa taitoja voidaan harjoitella. Pinkkeihin lappuihin kerättiin vielä yhteistyössä koulun ja päiväkodin opettajien kanssa tärkeitä OPPISISÄLLÖT, joita voidaan yhdistää taitojen harjoitteluun. Myös Mikaela kävi tuomassa hyviä vinkkejä liikunnanopettajan näkökulmasta. 

Näiden pohjalta rakensimme tuntien peruspilareiksi kolme teemaa: MINÄ, ME ja TILA. Kaikki teemat kulkevat harjoituksissa läpi vuoden, mutta aina yhtä osa-aluetta korostaen. Alkuvuodesta pääpaino on omaan kehoon tutustumisessa ja tasapainotaidoissa. Sen jälkeen harjoitellaan yhdessä toimimista pareittain ja ryhmässä liikkumistaitojen avulla. Viimeiseksi tutustutaan ympäröivään tilaan ja käsittelytaitoihin.

Työskentelyn aikana saimme koulusta, päiväkodista ja TanssiDansilta vierailijoilta, jotka kävivät tutustumassa projektiin ja antoivat hyviä ideoita ja palautetta. Kaunis kiitos! :)

Kun teemat, tavoitteet ja resurssit olivat selkeät, pääsimme rakentamaan tuntikohtaisia suunnitelmia mahdollisimman monipuolisesti eri ympäristöjä, välineitä ja oppisisältöjä hyödyntäen. Näin syntyi monta valmista tuntisuunnitelmaa ja monta kymmentä aihiota syksyä varten. Niiden työstämistä jatkamme innolla loppukesästä!
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti